Lifestyle Travel

A once in a lifetime challenge

Nederlands? Scroll naar beneden

Today is International Women’s Day. A day on which we fight for equality between men and women, something that unfortunately is not a matter of course in many places in the world. On this occasion I want to tell you about something that is very high on my bucket list, which is directly related to this matter. A physical challenge in a far (developing) country, for the benefit of the girls who live there. The women of the future.

CYCLE FOR PLAN – A ONCE IN A LIFETIME CHALLENGE

Girls in developing countries are often trapped in a vicious circle of poverty and discrimination. Always in the shadow of their brothers and rarely do they get the chance to spread their wings. While girls can make the difference, if they get the chance to go to school. Worldwide 61 million girls still can’t go to school. They have to work or marry when they are very young. Without proper education or the chance of having their own income, they are totally dependent on their husband and his family. Girls who marry too young often have babies when their body is not ready for pregnancy and childbirth, which entails major health risks.

A few weeks ago I visited the info evening of Cycle for Plan, an initiative of Plan Nederland. Plan is working on sustainable poverty reduction and a better life for children in developing countries, with special attention to equal rights and opportunities for girls. In 2015 they organized a cycle in Vietnam for the first time, a bike ride of hundreds of kilometers on spectacular mountain passes and along rice fields, where you actively work for a better life for the girls in Vietnam. A cycle through Zambia was added in 2016, and from last year onwards Plan organizes a cycle on every continent where they work; Asia, Africa and Latin America.

I like to commit myself to charity. I always give at collections and I have been donating to various organizations and projects the last few years. And although it is nice to do something good, it never really felt like I contributed. So when I saw an advertisement of Cycle for Plan, I instantly knew that I wanted to do good for someone else in this way. An unforgettable journey, physical effort and challenge and at the same time contributing to a better world, cycling for Plan is now high on my bucket list.

MALAWI

From June 7th to 16th, 25 men and women cycle 550 kilometers through the African country of Malawi, over green hills and past traditional villages where people hardly know any tourism. They fight against child marriages. 12% of the women in Malawi between the ages of 20 and 24 were married before the age of 15. Malawi is in ninth place of countries with the highest number of child marriages in the world.

The cycle in Malawi is already full for this year, but you can already reserve your spot for 2019 here.

 

VIETNAM

About 400 kilometers over high mountain passes, with spectacular descents, along tea plantations, dramatic karst cliffs and terraced rice fields. From October 10th to 20th, Cycle for Plan will go through Vietnam for the third time. 44% of girls in remote areas in Vietnam marry before they are 18 years old. With this, a carefree childhood and future is destroyed for them. In Vietnam, participants of the cycle are also fighting against child marriages.

Read more about the cycle in Vietnam here, or sign up immediately.

 

NICARAGUA

In a bike ride of 550 kilometers you discover Nicaragua in Latin America, which is characterized by colorful colonial cities and impressive nature. Nicaragua is the poorest country in Latin America after Haiti. Almost half of the population lives below the subsistence level of one dollar a day. Poverty and a culture in which women and girls are seen as inferior, contribute to sexual violence. Nicaragua has the highest percentage of teenage pregnancies in Latin America. 28% of girls become a mother before their 18th birthday. Plan fights against teenage pregnancies by providing good information about the consequences of a pregnancy and by offering more perspective on education and work.

The cycle in Nicaragua is organized from January 30th to February 9th, 2019. That seems far away, but it is never too early to read more or to sign up already. You can do so here.

 

So have I already signed up? An understandable question. But no, unfortunately I have not signed up yet. The reason why not has nothing to do with the doubt whether I want this or whether I can do this. Yes, I want this. And yes, with a good (physical) preparation I am sure that I can do this too. My doubt is my youngest son. Participating in Cycle for Plan means that I would be away from home for about two weeks and that is quite a long time for a little man of 2.5 y. But even if I decide not to participate this year, this challenge will remain on my bucket list until I can tick it off. Because I am going to tick it off, that’s for sure.

Do you also accept the challenge?

 

Love,

Ilona

 

I would like to state that this blog post did not originate from a paid partnership with PLAN NEDERLAND. I write about this subject because it touches my heart and because I hope it will touch the hearts of others as well.

PLAN NEDERLAND is aware of the appearance of this blog post though. They were therefore so kind to provide me with the visual material used here.

Photo credits Nicaragua: Jessica de Korte  •  Other photo credits: Plan Nederland


Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop we strijden voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen; iets dat op veel plekken ter wereld helaas niet zo vanzelfsprekend is. Ter gelegenheid hiervan wil ik vandaag vertellen over iets dat heel hoog op mijn bucketlist staat, dat hier direct mee te maken heeft. Een fysieke uitdaging in een ver (ontwikkelings)land, ten behoeve van de meisjes die er leven. De vrouwen van de toekomst.

CYCLE FOR PLAN – A ONCE IN A LIFETIME CHALLENGE

Meisjes in ontwikkelingslanden zitten vaak gevangen in een vicieuze cirkel van armoede en discriminatie. Altijd in de schaduw van hun broertjes en zelden krijgen ze de kans hun vleugels uit te slaan. Terwijl juist meisjes het verschil kunnen maken, als ze de kans krijgen om naar school te gaan. Maar wereldwijd gaan 61 miljoen meisjes nog steeds niet naar school. Ze moeten werken of trouwen als ze nog heel jong zijn. Zonder opleiding of de kans op een eigen inkomen zijn ze totaal afhankelijk van hun man en zijn familie. Meisjes die te jong trouwen krijgen vaak baby’s wanneer hun lichaam nog helemaal niet klaar is voor een zwangerschap en een bevalling, wat grote gezondheidsrisico’s met zich mee brengt.

Een paar weken geleden bezocht ik de infoavond van Cycle for Plan, een initiatief van Plan Nederland. Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. In 2015 organiseerden zij voor het eerst een cycle in Vietnam, een fietstocht van honderden kilometers over spectaculaire bergpassen en langs rijstvelden, waarbij je je dus letterlijk en figuurlijk actief inzet voor een beter leven voor de meisjes in Vietnam. In 2016 kwam daar een tocht door Zambia bij, en vanaf vorig jaar organiseert Plan een cycle op ieder continent waar zij werken; Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Ik zet mij graag in voor het goede doel. Ik geef altijd bij collectes en ben in de afgelopen jaren donateur geweest van verschillende organisaties en projecten. En hoewel het fijn is om iets goeds te doen, voelde het nooit alsof ik écht iets bijdroeg. Toen ik Cycle for Plan voorbij zag komen, wist ik dat ik mijzelf uit wilde gaan dagen om op deze manier iets goeds te doen voor een ander. Een bijzondere reis, fysieke inspanning en uitdaging en tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld. Fietsen voor Plan staat nu hoog op mijn bucketlist.

MALAWI

Van 7 t/m 16 juni fietsen 25 mannen en vrouwen 550 kilometer door het Afrikaanse Malawi, over groene glooiende heuvels en langs traditionele dorpjes waar men nog nauwelijks toerisme kent. Zij strijden tegen kindhuwelijken. 12% van de vrouwen in Malawi tussen de 20 en 24 jaar, trouwde voor haar 15e. Malawi staat op de negende plaats van landen met het hoogste aantal kindhuwelijken ter wereld.

De cycle in Malawi is voor dit jaar al vol, maar je kunt hier wel alvast je plek reserveren voor 2019.

 

VIETNAM

Zo’n 400 kilometer over hoge bergpassen, met spectaculaire afdalingen, langs theeplantages, dramatische karstkliffen en terrasvormige rijstvelden. Van 10 t/m 20 oktober gaat Cycle for Plan voor de derde keer door Vietnam. 44% van de meisjes in afgelegen gebieden in Vietnam trouwt voordat ze 18 jaar oud is. Hiermee wordt in één klap een onbezorgde jeugd én toekomst voor hen vernield. Ook in Vietnam strijden de deelnemers van de cycle tegen kindhuwelijken.

Lees hier meer over de cycle in Vietnam, of geef je meteen op.

 

NICARAGUA

In een fietstocht van 550 kilometer ontdek je Nicaragua in Latijns-Amerika, dat zich kenmerkt door kleurrijke koloniale steden en indrukwekkende natuur. Nicaragua is na Haïti het armste land in Latijns-Amerika. Bijna de helft van de bevolking leeft onder het bestaansminimum van één dollar per dag. Armoede en een een cultuur waarbij vrouwen en meisjes als minderwaardig worden gezien, dragen ertoe bij dat seksueel geweld veel voorkomt. Nicaragua heeft het hoogste percentage tienerzwangerschappen van Latijns-Amerika. 28% van de meisjes is voor hun 18e verjaardag al moeder. Plan strijdt tegen tienerzwangerschappen door goede voorlichting te geven over de gevolgen van een zwangerschap en door meer perspectief te bieden op het gebied van onderwijs en werk.

De cycle in Nicaragua wordt georganiseerd van 30 januari t/m 9 februari 2019. Dat lijkt nog ver weg, maar het is nooit te vroeg om meer te lezen of om je alvast op te geven. Dat kan hier.

 

Heb ik me al opgegeven? Een begrijpelijke vraag. Maar nee, helaas heb ik me nog niet opgegeven. De reden waarom niet heeft niets te maken met de twijfel of ik dit wel wil en of ik dit wel kan. Ja, ik wil dit. En ja, met een goede (fysieke) voorbereiding weet ik zeker dat ik dit ook kan. Mijn twijfel is mijn jongste zoon. Meedoen aan Cycle for Plan betekent namelijk dat ik zo’n twee weken van huis zou zijn en dat is voor een kleine man van 2,5 best wel heel erg lang. Maar ook als ik besluit dit jaar nog niet mee te doen, zal deze uitdaging op mijn bucketlist blijven staan tot ik hem af mag strepen. Want dat ik hem af ga strepen, is wat mij betreft zeker.

Ga jij de uitdaging ook aan?

 

Liefs,

Ilona

 

Ik wil graag benadrukken dat deze blog niet is ontstaan uit een betaalde samenwerking met PLAN NEDERLAND. Ik schrijf over dit onderwerp omdat het mij aan het hart gaat en omdat ik hoop de harten van anderen te raken, en wie weet ook enthousiast te maken om mee te doen aan een cycle.

PLAN NEDERLAND is wel op de hoogte van het verschijnen van deze blog. Zij waren dan ook zo vriendelijk mij te voorzien van het beeldmateriaal dat hier gebruikt is.

Fotocredits Nicaragua: Jessica de Korte  •  Overige fotocredits: Plan Nederland

19 Comments

 1. Bianca Schrijft

  March 8, 2018 at 7:05 pm

  Het is iets wat nu niet mogelijk en haalbaar is. Ik ben wel reuze nieuwsgierig, hoe ik het zou ervaren, als ik het zou gaan doen.

 2. Kaylee Joosten

  March 8, 2018 at 8:06 pm

  Wat goed dat je dit wilt doen! Erg zielig dat die meisjes nog steeds geen kans op onafhankelijkheid hebben..

 3. Kool Family

  March 8, 2018 at 11:00 pm

  Heel erg mooi, al is het maar om dit onder de aandacht te brengen.

 4. Inge

  March 9, 2018 at 8:08 am

  Ik zou het op dit moment fysiek niet niet kunnen, dankzij mijn “heerlijk” complicatievolle knie operaties maar wat ziet dat er leuk uit…
  Lieve mama, ik begrijp dat je kleintje 2.5 week achterlaten echt heel lang is… Misschien kan je alvast beginnen dromen over the cycle in Zuid Amerika? dan is hij inmiddels weer wat ouder! Zeker op je bucketlist houden en zorgen dat je hem afstreept hoor!!!

 5. Inge

  March 9, 2018 at 8:40 am

  Lijkt me wel een mooie challenge voor een goed doel, bedankt voor het delen

 6. Eva

  March 9, 2018 at 2:07 pm

  Wat goed dat je hier over schrijft! Ik zou zelf niet mee kunnen doen, vanwege mijn lichamelijke beperkingen. Maar ik vind het wel een mooi en goed iets.

 7. Myrthe

  March 10, 2018 at 1:23 am

  Leuk initiatief. Wist niet dat Plan dit deed. Wij steunen via Plan.be een kindje uit Senegal zodat ze naar school kan gaan en later een diploma heeft. Wij zijn dus een soort van Planouders. Wij vinden het altijd fijn als mensen ook zo’n initiatief volgen of doen om de kinderen in andere landen te helpen. 😊 Heel leuk dus om dit te lezen dat Plan ook dit doet. 😉

 8. The lemon kitchen

  March 11, 2018 at 11:04 am

  Mooi initiatief! Ik weet hier eigenlijk nog weinig vanaf. Ik steun maandeljks KiKa en de Zonnebloem. Ik zou het liefst alles willen steunen!

 9. Amelie

  March 11, 2018 at 6:03 pm

  Wauw, wat een uitdaging! 550 kilometer in het warme Afrikaanse weer is niet niets!

 10. Priscilla

  March 11, 2018 at 6:03 pm

  Wat een mooi initiatief! Lijkt me een mooie ervaring.

 11. Fleur

  March 12, 2018 at 7:24 am

  Wat een mooie ervaringen en goed initiatief. Op de fiets beleef je zo’n land toch heel anders

 12. nicole orriens

  March 12, 2018 at 7:29 am

  Ik kan me voorstellen dat je aarzelt vanwege je zoon. Je kunt altijd nog later een keer meedoen.

 13. Patricia Schmitz-Heres

  March 12, 2018 at 10:51 am

  Goed dat je hier aandacht aan besteed!

 14. Willem Meester

  March 12, 2018 at 4:32 pm

  Wauw. Echt super dat je dit doet. Samen kunnen we echt wel een verschil maken. Goed zo

 15. Nedra van Plan Nederland

  March 12, 2018 at 7:21 pm

  Dankjewel Ilona, Voor je mooie en inspirerende woorden! ♥

 16. Debbythechocoholic

  March 14, 2018 at 5:41 pm

  Ik ben helemaal geen fan van fietsen, maar denk wel dat het een leuke manier is om de omgevingen te verkennen. Je kan stoppen wanneer je wilt en werkt tegelijk aan je conditie. Win-win dus.

 17. Cynthia

  March 17, 2018 at 7:51 pm

  Wat een mooi initiatief. Ik kan me voorstellen dat het op je bucketlist staat, maar ik begrijp ook heel goed dat 2 weken weg van je ukkie dit moment nog even een brug te ver is. Wel heel mooi dat je nu in ieder geval helpt door het meer bekendheid te geven.

 18. Christophe

  March 17, 2018 at 8:21 pm

  Mooie challenge en waarschijnlijk een unieke ervaring.

 19. Luc van de Wiel

  April 2, 2018 at 3:57 pm

  Inderdaadn een challenge, knap gedaan! 🙂

Leave a Reply